Smolenice stoja za návštevu, aj keď je zámok zatvorený (Molpír)

Smolenický zámok je jedna z najznámejších pamiatok na Slovensku. Ide o krásnu stavbu, na ktorej sa konajú mnohé akcie. Na prehliadku sa ale dostanete iba v mesiacoch júl a august.

Prvé zmienky o obci Smolenice pochádzajú z 13. storočia a hrad bol postavený v 15. storočí. My však ideme do Smoleníc objavovať oveľa dávnejšiu históriu. Spolu sa pozrieme na slovanské osídlenie z obdobia asi 570 rokov p. n. l.

Archeologické nálezisko sa nazýva Molpír a dostanete sa sem dvoma cestami. Prvá (0,6 km)  „originálna“ je priamo z mesta Smolenice, kde zaparkujete pri kostole Narodenia Panny Márie a pripojíte sa na náučný chodník, ktorý vedie priamo k slovanskému osídleniu. My sme sa však najskôr šli pozrieť Smolenický zámok (z vonku) a park pri ňom, takže sme išli pešo už z parkoviska priamo pred zámockou bránou. Táto druhá cesta (1,8 km) je oveľa dlhšia – najskôr pôjdete po žltej turistickej značke a potom odbočíte doľava na náučný chodník Smolenický kras, ktorý vás dovedie k osídleniu z opačnej strany. Nezľaknite sa, budete sa chvíľu akoby vracať (trasy sú na mape nižšie).


Mapa k archeologickmu nlezisku Molprpng


Čo sa tu dnes nájdete?

Na chodníku priamo pri drevených domčekoch nájdete tabule s rôznymi informáciami o živote pôvodných obyvateľov. (Ak idete z mesta, musíte sa prejsť kúsok do lesa. Ak idete od zámku, prejdete najskôr okolo tabúľ a drevené domčeky nájdete až na lúke za lesom). Dva drevené domy sú replikou pôvodných obydlí.


Čo sme o tomto mieste zatiaľ zistili?

Celé osídlenie malo rozlohu asi 12 ha a bolo obkolesené múrom hrubým 0,5 metra. Domy boli postavené po stranách „ulice“ a boli veľké cca 10 x 3 metre. Niektoré z nich mali iba jednu miestnosť, ale našli sa aj domy, ktoré mali 2 alebo 3 miestnosti, čo vieme zistiť podľa kamenného „podmurovania“.  Inak boli drevené, utesnené hlinou. Vieme aj to, že vonku bolo 6 pecí, pravdepodobne na pečenie a jedna, v ktorej sa našli dôkazy tavenia kovov. Toto je najstaršia železiarska pec nájdená na území Slovenska. Našli sa aj mnohé dôkazy o uctievaní a obetách staroslovanským bohom. Obyvatelia sa venovali hlavne remeselnej výrobe.

Tra na Molpr 2jpg


Návštevu osídlenia Molpír môžete pridať do rôznych túr v lesoch Malých Karpát alebo využiť jednoduchý prístup a vybrať sa sem na výlet s deťmi. Okrem toho tu samozrejme neplatia žiadne obmedzenia v súvislosti s pandémiou - nálezisko nie je ohradené a je kedykoľvek voľne prístupné.

Viac informácií a predmety nájdené pri výskume tohto osídlenia si môžete pozrieť v múzeu v Smoleniciach.


Výhľad na Smolenický zámok pri západe slnka
Smolenick zmokjpg

Sýkorky v pohorí Malé Karpaty
Skorky belas v lesejpg

Západ slnka po ceste k osídleniu Molpír
Zpad slnka Mal Karpatyjpg